Ti s-a intamplat ca cel cu care vorbeai sa spuna fix ce tu ai vrut sa zici? Coincidente din viata de zi cu zi pe care nu ar trebui sa le treci cu vederea asa usor!

Publicitate

Viața e plină de coincidențe uimitoare și misterioase. În momentele cheie poate apărea un sprijin providențial, o persoană care ne dă un sfat bun sau pur și simplu un eveniment care ne redă încrederea. Iată 5 tipuri de coincidențe din viață pe care trebuie să le analizezi cu atenție.

Nimic nu este întâmplător, iar această expresie atât de populară, oricât de banală ar părea, conține un mare adevăr. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne învață că există coincidențe în viață care nu trebuie ignorate, pentru că ele pot avea un mesaj valoros pentru noi.

Te gândești la cineva și te caută când nici nu te aștepți

Tuturor ni s-a întâmplat să fim căutați de o persoană cu care nu ne-am mai întâlnit de multă vreme tocmai când ne gândeam la ea. Fie că îți trimite un mesaj, fie că te sună sau îți transmite prin altă persoană că vrea să ia legătura cu tine, este straniu cum ajunge în viața ta tocmai în momentele în care te gândești la ea. Nu ignora această coincidență. Ia legătura cu persoana respectivă și încearcă să descoperi ce lucruri bune poate aduce o nouă relație între voi.

Primești brusc un răspuns la o problemă care te frământă de multă vreme

Una dintre cele mai stranii coincidențe din viață poate fi soluția salvatoare la o problemă serioasă. Când te confrunți cu o situație dificilă de câteva săptămâni sau luni și apare cineva care îți oferă soluția, fără să știe prin ce treci, aceasta nu poate fi doar o simplă întâmplare. Omul acela a fost trimis să te ajute, îndemnat de forțe misterioase benefice, care ne ghidează uneori în viață.

Publicitate

Te întâlnești cu mai multe persoane din trecutul tău

Uneori, vine o vreme când te întâlnești cu persoane din trecut, pe care nu le-ai mai văzut de 15 sau 20 de ani. Pot fi foști colegi de liceu, pot fi prietenii din copilărie. Nu te caută, dar te întâlnești cu ei pe stradă, în vacanță, la evenimente sociale, absolut din întâmplare. Dar când se întâmplă acest lucru de cel puțin 3 sau 4 ori, înseamnă că ai ceva de rezolvat din trecut, fără de care nu te vei simți cu adevărat împlinit.

Primești un obiect pe care ți-l doreai când nici nu te gândești

Se întâmplă mai rar, dar nu este imposibil! Îți dorești mult un anumit obiect, pe care, poate, nu ți-l permiți. Nu spui nimănui pentru că știi că nimeni nu te poate ajuta. Dar, printr-o coincidență fericită, un prieten ți-l face cadou sau îți face rost de el, chiar dacă este greu de găsit. Obiectul respectiv ar trebui să aibă o semnificație aparte pentru relația voastră și trebuie să te gândești serios la acest lucru.

Vezi prea des numere care se repetă

La ceas, la calculator, pe o etichetă, într-o reclamă la televizor se întâmplă să vezi aceleași numere care se repetă. Sunt mulți oameni care cred în puterea mistică a numerelor. Poate că ele sugerează data unui eveniment important din viața ta. Adu-ți aminte de el și adu-ți aminte ce nu ai reușit să faci în preajma acelui eveniment important.

Sursa: libertateapentrufemei.ro

Daca ti-a placut articolul te invit sa-l distribui si prietenilor tai. Iti multumim!

Publicitate
Alte Articole
Spiritualitate

Părintele Iustin Pârvu: Rugăciunea mamei nu are egal pe lumea asta. Este mai puternică decât rugăciunea preotului!

Publicitate

Iată rugăciunea:

Femeile au crescut copiii în respect față de Biserică, în frică de Dumnezeu, indiferent de epocă, de conducere, de ideologii. Femeile, prin abnegaţia lor, prin grija lor faţă de prunci şi faţă de viitorul familiilor lor, i-au înfrânt şi pe Stalin, şi pe Dej, şi pe Ceauşescu…

Dictatorii conjuncturali vor să distrugă în câţiva ani ceea ce un popor a întemeiat în două milenii. Toate furtunile trec. Lasă răni, dar trec. De asta trebuie să fie convins omul, românul, că dreptatea este, în final, de partea celor înţelepţi şi a celor răbdători. Lecţia răbdării mamelor române ar trebui să fie o lecţie pentru toată lumea, fie politician, fie intelectual, fie truditor obişnuit.

Mama îl face pe prunc om, ea îi arată calea, ea i-l relevă pe Dumnezeu. Familia frumoasă, închegată, înţeleaptă în comportament, este cea care dă schimbul de mâine pentru orice societate.

Rugăciunea mamei pentru pruncii ei este mai puternică şi mai ascultată decât chiar rugăciunea preotului. La un părinte tot venea o femeie să plătească pentru ca să i se întoarcă băiatul plecat de acasă, pierdut în lume… I-a zis părintele: “Mă, ai plătit la biserici de-l poţi cântări în bani…! Mai bine roagă-te pentru el, şi o să se întoarcă. Rugăciunea mamei nu are egal pe lumea asta”.

Rugăciune a mamei pentru copiii săi

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi putere!

Învaţă-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înţelepciuni – frica Ta! Luminează-i cu lumina Înţelepciunii Tale ce cârmuieşte întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul şi din tot cugetul lor, să se lipească de Tine din toată inima şi să tremure de cuvintele Tale toată viața lor! Dăruieşte-mi pricepere să le arăt că viaţa cea adevărată stă în păzirea poruncilor Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulţumire lipsită de tulburare, iar în veşnicie – fericire negrăită.

Descoperă-le lor înţelegerea legii Tale, ca până la sfârşitul zilelor lor să aibă simţământul că Tu eşti pretutindeni! Sădeşte în inima lor teama şi dezgustul de orice fărădelege, ca să fie fără de prihană în căile lor, ca să-şi aducă aminte întotdeauna că Tu, Dumnezeule Atotbune, păzeşti cu gelozie legea Ta şi dreptatea Ta! Ţine-i în curăţie şi în evlavie faţă de numele Tău, încât să nu prihănească Biserica Ta prin purtarea lor, ci să trăiască după rânduielile ei!

Publicitate

Însufleţeşte-i cu râvna pentru învăţătura folositoare şi fă-i în stare de toate lucrurile cele bune, ca să câştige înţelegerea cea adevărată a cunoştinţelor de care au neapărată nevoie, ca să se lumineze cu ştiinţa cea binefăcătoare pentru omenire.

Doamne! Dă-mi înţelepciune ca să întipăresc cu trăsături de neşters în inima şi în mintea copiilor mei frica de întovărăşirea cu cei ce nu ştiu de frica Ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoţire cu cei nelegiuiţi, ca să nu ia aminte la împreună-vorbirile cele putrede, să nu fie abătuţi din calea Ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiţilor propăşeşte în lumea aceasta!

Cerescule Părinte! Dăruieşte-mi harul de a nu le face copiilor mei sminteală prin faptele mele, ci a-i feri de rătăciri, de a le îndrepta greşelile, de a le înfrâna îndărătnicia, de a-i abate de la năzuinţa spre deşertăciune şi uşurătate. Să nu fie furaţi de gânduri nechibzuite, să nu umble după poftele inimii lor, să nu se mândrească în cugetele lor, să nu Te uite pe Tine şi să nu uite de legea Ta, ca fărădelegea să nu dea pierzării mintea şi sănătatea lor şi păcatele să nu le moleşească puterile sufletulului şi ale trupului.

Judecătorule Drept, Care îi pedepseşti pe copii pentru păcatele părinţilor până la al treilea şi al patrulea neam! Abate această pedeapsă de la copiii mei, nu îi bate pe ei pentru păcatele mele, ci stropeşte-i pe ei cu roua harului Tău, ca să sporească în virtute şi în sfinţenie, să crească întru bună voirea Ta şi întru dragostea oamenilor evlavioşi.

Părinte al îndurărilor şi a toată milostivirea! Din dragoste de mamă, le-aş dori copiilor mei toată îmbelşugarea bunătăţilor pământeşti, le-aş dori binecuvântare din roua cerului şi din grăsimea pământului, însă fie cu ei sfântă voia Ta! Rânduieşte-le soarta după bună voirea Ta, nu îi lipsi în viaţă de pâinea cea spre fiinţă, trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veşniciei fericite, fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea Ta, nu le socoti lor păcatele tinereţii şi ale neştiinţei, fă inimile lor să se umilească atunci când se vor împotrivi călăuzirii harului Tău, pedepseşte-i şi miluieşte-i, îndreptân-du-i la calea bineplăcută Ţie, dar fără să-i lepezi de la faţa Ta!

Primeşte cu bunăvoinţă rugăciunile lor, dăruieşte-le reuşită în tot lucrul bun, nu abate faţa Ta de la ei în zilele necazului lor, ca să nu-i ajungă ispite mai presus de puterile lor. Adumbreşte-i cu mila Ta, ca să umble îngerul Tău cu ei, păzindu-i de toată nenorocirea şi calea rea.

Dumnezeule Atotbune! Fă-mă mamă care se veseleşte de copiii săi, ca să îmi fie bucurie în toate zilele vieţii mele şi sprijin la bătrâneţe. Învredniceşte-mă să mă înfăţişez împreună cu ei la Înfricoşătoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta şi să zic cu nevrednică îndrăznire: „Iată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie, Doamne!”, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea nepovestită şi iubirea Ta veşnică, să preaînalţ preasfânt numele Tău, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, în vecii vecilor.

Amin.

Părintele Iustin Pârvu

Sursa: Daruri duhovnicești.

Daca ti-a placut articolul te invit sa-l distribui si prietenilor tai. Iti multumim!

Publicitate
Alte Articole
De Suflet