„Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.”

„Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.”

Publicat de Larisa Moldovan pe 16 March 2022 in RugaciuniSpiritualitate

Dumnezeu a scris foarte clar și distinct în Biblie cum să-L cunoaștem. Iată un rezumat al modului în care poți începe o relație cu Dumnezeu astăzi…

Prima lege: Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta.

Dumnezeu te-a creat. Dar mai mult decât atât, El te iubește atât de mult încât vrea să-L cunoști și să trăiești cu El pentru totdeauna.

Ioan a spus: „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3:16

Isus a venit pentru ca toată lumea să-L cunoască pe Dumnezeu personal. Numai Isus poate da sens și semnificație vieții.

Ce ne împiedică să-L cunoaștem pe Dumnezeu?…

A doua lege: Toți suntem păcătoși și păcatele noastre ne despart de Dumnezeu.

Cu toții simțim acea separare, acea distanță de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Biblia ne spune: „Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.” Isaia 53:6

În adâncul sufletului, atitudinea noastră față de Dumnezeu poate fi răzvrătită sau indiferentă, dar totul arată ceea ce Biblia numește păcat.

„Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” Romani 6:23

Și deși încercăm să fim mai aproape de Dumnezeu prin propriile noastre eforturi, astfel de încercări sunt sortite eșecului.

Legea a treia: Isus Hristos este singura cale către Dumnezeu. Prin El putem cunoaște și simți iubirea lui Dumnezeu.

Merităm să plătim pentru păcatul nostru. Problema este că pedeapsa pentru păcat este moartea. Pentru ca noi să nu murim despărțiți de Dumnezeu, Isus Hristos a murit în locul nostru.

Biblia spune despre Isus: „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute, și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El.” Coloseni 1:15,16

Pe cruce, Isus a luat asupra Sa toate păcatele noastre și a plătit pentru ele până la urmă.

„Pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul,” Petru 3:18

El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt,” Tit 3:5

Din cauza morții lui Isus pe cruce, păcatul nostru nu ne mai desparte de Dumnezeu.

Isus nu numai că a murit pentru păcatele noastre, ci și a înviat din morți.

”Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi; Și că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit;” Corinteni 15:3-6

El a dovedit astfel în mod convingător că El este Fiul lui Dumnezeu, că El poate promite viața veșnică și că numai prin El îl putem cunoaște pe Dumnezeu.

De aceea a spus: „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” Ioan 14:6

În loc să ne străduim să ajungem la Dumnezeu, El ne spune cum să începem o relație cu El chiar acum.

Isus spune: „Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei și a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui..” Ioan 7:37,38

Din cauza dragostei Lui pentru noi, Isus a murit pe cruce. Acum El ne invită să venim la El pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Doar să știi ce a făcut Isus nu este suficient. Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să-L invităm în viața noastră…

Legea a patra: Trebuie să-l acceptăm personal pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn.

Biblia spune: „Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,” Ioan 1:12

Isus trebuie să fie acceptat prin credință. Biblia spune: „Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.” Efeseni 2:8,9

A-L accepta pe Hristos înseamnă a crede că El este Fiul lui Dumnezeu și a-L invita în viața ta.

Isus a spus: „Furul nu vine decât ca să fure și să junghie și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă.”. Ioan 10:10

Iată invitația lui Isus. El a spus: „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” Apocalipsa 3:20

Care va fi răspunsul dumneavoastră la această invitație?

Gândiți-vă la aceste două cercuri:

1. Viața centrată pe sine

„Eul” nostru este pe tronul vieții

Isus a ieșit din viețile noastre

Deciziile și acțiunile care sunt ghidate doar de noi înșine duc adesea la frustrare

2. Viața hristocentrică

Isus este în centrul vieții noastre, pe tron

„Eul” nostru îl ascultă pe Isus

Omul simte influența și ajutorul lui Isus în viață

Care cerc simbolizează cel mai bine viața ta?

Ce cerc ai vrea să-ți simbolizeze viața?

Începe o relație cu Isus…

Îl poți accepta pe Hristos chiar acum. Îți amintești ce a spus Isus: „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” Apocalipsa 3:20

Vrei să răspunzi invitației Lui? Acest lucru se poate face prin rugăciune.

Cuvintele nu sunt la fel de importante ca intențiile inimii tale. Dacă nu știi pentru ce să te rogi, te poți ruga în aceste cuvinte:

„Isuse, vreau să Te cunosc. Vreau să vii în viața mea. Îți mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele și că m-ai acceptat acum. Iartă-mă pentru păcatele mele. Doar Tu îmi poți da puterea de a mă schimba și de a deveni persoana pe care Tu m-ai creat să fiu. Îți mulțumesc pentru iertarea păcatelor și pentru viața veșnică cu Dumnezeu. Îmi las viața în mâinile Tale. Amin”.

Dacă această rugăciune a fost sinceră, Isus a intrat în viața ta așa cum ți-a fost promis. Acum relația ta personală cu Dumnezeu a început.

O călătorie de schimbare și creștere te așteaptă de-a lungul vieții, cunoașterea lui Dumnezeu mai mult prin Biblie, rugăciune și părtășie cu alți creștini.Distribuie pe Whatsapp
Distribuie pe Facebook
Distribuie pe Telefon

Despre Larisa Moldovan
Ne bucuram sa o avem in echipa noastra pe Larisa, o profesionista desavarsita care a adus siteului revistasufletului.net un plus de valoare. Se ocupa de editat si publicat articole inca din 2010, in tot acest timp acumuland experienta pe care astazi o imparte cu noi toti!