Cine este conducătorul în oștirea Domnului? Arhanghelul Mihail.

Cine este conducătorul în oștirea Domnului? Arhanghelul Mihail.

Publicat de Larisa Moldovan pe 23 June 2023 in CredințăCuriozitățiSpiritualitate

Biblia ne arată că îngerii sunt ca niște ucenici care îndeplinesc orice poruncă dată de Dumnezeu și îi apără pe cei drepți și umili. Îngerii sunt trimiși și soli ai lui Dumnezeu în realizarea planurilor sale pentru întreaga lume sau pentru destinul uman individual. Ei alcătuiesc oastea cerească, care are o anumită ierarhie și supunere.

Domnul a numit pe Arhanghelul Mihail ca lider peste toți îngerii. Sfântul Grigorie cel Mare scrie că îngerii aduc vești oamenilor, iar Arhanghelul Mihail este trimis întotdeauna pentru a manifesta puterea lui Dumnezeu într-un mod miraculos.

În Biblie, el este numit “conducătorul oștirii Domnului”, arătându-se ca lider în lupta împotriva îngerilor căzuți și a diavolului. În timp ce îngerul iubit al lui Dumnezeu, Lucifer, s-a transformat într-o sursă de rău și a dus cu el mulți alți îngeri, spunând:

“13. Tu care ziceai în cugetul tău: “Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte. 14. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi.” (Isaia 14:13-14).

Arhanghelul Mihail a fost primul care a chemat îngerii drepți rămași să lupte împotriva celor căzuți, spunând: “Cine este ca Dumnezeu? Nimeni, în afară de Dumnezeu!”. În această luptă, Lucifer a fost învins, iar îngerii căzuți (demonii) au fost “Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!” (Isaia 14:15).

Arhanghelul Mihail veghează asupra omenirii și luptă pentru slava lui Dumnezeu. Conform Apocalipsei lui Ioan Teologul, când va veni ultima bătălie împotriva forțelor diavolului, Mihail va înfrânge din nou pe Lucifer și pe oștirea sa de îngeri:

„7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.

8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.

9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.” (Apocalipsa 12:7-9).

Arhanghelul Mihail este păzitorul Cărții Vieții, el cunoaște toate faptele bune și rele ale oamenilor. Proorocul Daniel a indicat acest lucru: “Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău, şi va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele şi până în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în carte.” (Daniel 12:1).

Arhanghelul Mihail este mereu înfățișat în armură, cu o sabie sau suliță în mână, deoarece el este protectorul ceresc al celor care luptă pentru dreptate. Ca mare apărător și păzitor al omenirii, luptător împotriva ereziei și răului, Arhanghelul Mihail este venerat cu dragoste și recunoștință de Biserica Ortodoxă și de toți credincioșii.

În secolul al IV-lea, Biserica a stabilit sărbătoarea Soborului Arhanghelului Mihail și a tuturor Puterilor Cerești nefirești – pe 8 noiembrie. Așadar, trebuie să ne bucurăm și să cinstim această sărbătoare.



Distribuie pe Whatsapp
Distribuie pe Facebook
Distribuie pe Telefon

Despre Larisa Moldovan
Ne bucuram sa o avem in echipa noastra pe Larisa, o profesionista desavarsita care a adus siteului revistasufletului.net un plus de valoare. Se ocupa de editat si publicat articole inca din 2010, in tot acest timp acumuland experienta pe care astazi o imparte cu noi toti!