Ati auzit de cele 9 fericiri sau scara fericirii? Iata ce simbolizeaza acestea

Ati auzit de cele 9 fericiri sau scara fericirii? Iata ce simbolizeaza acestea

Publicat de Larisa Moldovan pe 2 October 2018 in Dezvoltare Personala

După rânduiala Vechiului Testament, Mântuitorul le-a dat creştinilor, pe lângă cele 10 Porunci, alte nouă îndemnuri, în chip de „fericiri“, menite să le arate calea către o viaţă liniştită şi împlinită. Astfel, fiecare dintre noi trebuie să cerceteze mai întâi învăţăturile Divinităţii şi apoi să le pună în practică, pentru că doar aşa putem dobândi fericirea veşnică.

Fericirea I:„Fericiţi cei săraci cu duhul,că a lor este Împărăţia Cerurilor“

Creştinii care îşi însuşesc această primă virtute râvnesc şi se străduiesc fără încetare să urce treaptă cu treaptă pe scara desăvârşirii. Răsplata făgăduită celor smeriţi este Împărăţia Cerurilor,adică fericirea veşnică. Ce ne învaţă:Bucură-te de lucrurile mărunte,chiar dacă nu le poţi avea în totalitate pe cele materiale. Doar aşa vei putea atinge fericirea pe pământ.

Fericirea a II-a:„Fericiţi cei ce plâng,că aceia se vor mângâia“

Doar cei care se întristează şi plâng pentru păcatele săvârşite ar putea dobândi mângâierea Domnului. „Întristarea,cea după Dumnezeu,aduce pocăinţă spre mântuire,fără părere de rău;iar întristarea lumii aduce moarte“ (II Cor. 7,10). Ce ne învaţă:Nu te ruşina de lacrimile vărsate pentru problemele care te înconjoară,roagă-te şi căieşte-te de păcatele tale,ca să ai un trai liniştit şi în concordanţă cu trăirile creştineşti.

Fericirea a III-a:„Fericiţi cei blânzi,că aceia vor moşteni pământul“

Cei blânzi nu murmură niciodată împotriva lui Dumnezeu,nu batjocoresc,nu grăiesc de rău şi nu osândesc pe semenii lor,ci se arată pe sine totdeauna smeriţi.Ce ne învaţă:Creştinii care urmează îndemnul Mântuitorului dobândesc siguranţa deplină pentru că îşi ghidează acţiunile în funcţie de planul lui Dumnezeu.

Fericirea a IV-a:„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate,că aceia se vor sătura“

Creştinii trebuie să-şi dorească cu ardoare să se înfăptuiască binele. Săturarea făgăduită trebuie înţeleasă ca o împlinire prin realizarea sfinţeniei în viaţa aceasta,în parte,iar în cea viitoare pe deplin.
Ce ne învaţă:Important este să aspiri lăuntric la dreptate şi astfel te vei bucura de un loc în Împărăţia Fiului lui Dumnezeu.

Fericirea a V-a:„Fericiţi cei milostivi,că aceia se vor milui“

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele. Ea se arată prin ajutorul material şi moral acordat semenilor noştri aflaţi la nevoie. Ca răsplată,Dumnezeu le iartă păcatele creştinilor la Judecata de Apoi. Ce ne învaţă:Este bine să crezi în puterea şi iubirea Domnului,pentru că doar cei care au credinţă pot trăi în armonie.

Fericirea a VI-a:„Fericiţi cei curaţi cu inima,că aceia vor vedea pe Dumnezeu“

Cei curaţi cu inima sunt creştinii nevinovaţi şi lipsiţi de vicleşug,dar şi aceia care,prin rugăciuni neîntrerupte,îşi golesc inima de poftele şi de gândurile rele,de iubirea celor pământeşti şi o umplu cu dorul după lumina dumnezeiască. Ce ne învaţă:Dacă ai inima curată şi te rogi la Dumnezeu,El îţi va asculta ruga şi te va ajuta să treci peste momentele grele.

Fericirea a VII-a:„Fericiţi făcătorii de pace,că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema“

Despre această pace deplină vorbeşte Mântuitorul când le spune Ucenicilor Săi:„Pace vă las vouă,pacea Mea o dau vouă“ (Ioan 14,27). Fiii lui Dumnezeu sunt cei care săvârşesc,zilnic,rugăciuni şi posturi,care stabilesc o armonie între voinţa trupului şi voinţa sufletului. Ce ne învaţă:Fiii lui Dumnezeu sunt toţi cei care prin sfaturile,strădaniile şi faptele lor împiedică războaiele de orice natură între oameni.

Fericirea a VIII-a:„Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,că a lor este Împărăţia Cerurilor“

Asemenea celei de-a patra fericiri,creştinii prigoniţi pentru dreptate sunt aceia care luptă necontenit pentru ea şi se ghidează după principiile morale. Ce ne învaţă:Mântuitorul îi alege pe cei care Îl ajută la zidirea unei lumi noi. „Voiesc ca unde sunt Eu,să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat,ca sa vadă slava Mea“ (Ioan 17,24).

Fericirea a IX-a:„Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră,minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi,că plata voastră multă este în Ceruri,că aşa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi“

Prin aceste cuvinte,Mântuitorul ne îndeamnă să căutăm răsplata din Ceruri,mulţumirea sufletească,pentru că numai aceasta este veşnică.
Ce ne învaţă:Spovedeşte-te,împărtăşeşte-te,citeşte Fericirile şi aplică-le. Astfel,Mântuitorul te va binecuvânta şi îţi va arăta calea cea dreaptă.

Sursa: clickpentrufemei.ro

Facebook ascunde articolele celor care nu interactioneaza cu ele. Daca vrei sa primesti in continuare cele mai frumoase articole, apreciaza, comenteaza si distribuie acest articol si astfel vei primi si articolele viitoare! Multumim!Distribuie pe Whatsapp
Distribuie pe Facebook
Distribuie pe Telefon

Despre Larisa Moldovan
Ne bucuram sa o avem in echipa noastra pe Larisa, o profesionista desavarsita care a adus siteului revistasufletului.net un plus de valoare. Se ocupa de editat si publicat articole inca din 2010, in tot acest timp acumuland experienta pe care astazi o imparte cu noi toti!